Tại thị trường Indonesia, xe Honda Brio 2019-2020 mới có 5 phiên bản. Trong đó, có 3 bản số sàn (1.2 S M/T, 1.2 E…